Privacy en gebruiksvoorwaarden

Voor de stad Antwerpen is digitale communicatie en dienstverlening het uitgangspunt. We willen dit doen met respect voor jouw privacy. Je leest er hier meer over.

1.Privacyverklaring

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om dienstverlening te bieden, gericht te communiceren, een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te bieden en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Voor de verwerking heb je jouw toestemming gegeven.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft je persoonsgegevens enkel door aan derden om 

Als je wil weten of en aan wie je gegevens worden doorgegeven in een specifiek geval, kan je contact opnemen via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wil weten hoe lang je gegevens in een specifiek geval bewaard worden, kan je contact opnemen via informatieveiligheid@antwerpen.be. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Jouw rechten

Ingevolge de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met informatieveiligheid@antwerpen.be.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden. Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax 02/274.48.35
contact@apd-gba.be 

Als je vragen zou hebben over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je altijd onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

2. Verantwoordelijkheid

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen de partners het op prijs dat je dit laat weten via info@antwerpenvoorklimaat.be.

De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.antwerpenrenoveert.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders nodig om zich in te schrijven. De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor die toestemming en gaan ervan uit dat kinderen en jongeren die de website bezoeken of zich inschrijven op deze website die toestemming van ouders wel degelijk hebben.

De stad Antwerpen neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die jouw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan je computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad Antwerpen beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal er klacht neergelegd worden.

3. Gebruik cookies

3.1 Waarom cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer je onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die je terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer onderaan deze website.

3.2 Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Je kan je toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies door de schuifbalken aan te passen in de cookiebanner. Die open je via de tab 'cookie-instellingen' in de footer onderaan deze website. Voor de noodzakelijke cookies kan je je toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

Je kan je toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookiebanner aan te passen, of door de in jouw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vind je op de websites van de browserfabrikanten:

3.3 Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Je vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Google
YouTube
Vimeo

3.4 Worden je gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
We geven je gegevens door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Google
YouTube
Vimeo

3.5 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we je gegevens zoals aangegeven per cookie in de cookie-instellingen. Na verloop van deze periode worden je gegevens verwijderd. 

3.6 Wat doen we om je persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, dan kan je terecht bij onze functionaris voor de Gegevensbescherming via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

4. Open data en auteursrechten

De stad Antwerpen is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op Antwerpen renoveert verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie antwerpen.be/open-data). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

5. Reacties

Op de website, op de facebookpagina en instagramaccount van Antwerpen voor Klimaat en EcoHuis Antwerpen kan je reageren of vragen stellen.

De stad vindt het fijn om je reacties te lezen. Positief of kritisch, het getuigt van je betrokkenheid bij de stad. Politieke, kwetsende, seksistische en discriminerende reacties passen echter niet. Hou het beleefd. Hanteer een gepaste toon. Indien je je niet houdt aan bovenstaande principes, zal je reactie of vraag verwijderd worden. De redactie kan je reactie ook publiceren in een van andere communicatiekanalen.