Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op de website www.antwerpenrenoveert.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de te volgen richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus die de mate van toegankelijkheid aangeven: Niveau A, AA en AAA. We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat deze website voldoet aan Niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is bruikbaar met de meeste gangbare hulpsoftware (browsers, screenreaders, vergroting) die mensen met een functiebeperking gebruiken.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt:

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG-richtlijnen, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Toegankelijkheid Maglr-publicaties

Er wordt op deze pagina doorgelinkt naar een Maglr-publicatie die niet volledig aan de richtlijnen voldoet. We zijn in dialoog met de leverancier van deze publicaties over de toegankelijkheid van hun toepassingen en over hoe zij de overheidsklanten zoals stad Antwerpen hierin tegemoet kunnen komen.

Tekstalternatieven

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst. Sommige pagina's bevatten ook kaarten, infografieken of andere complexe afbeeldingen zonder uitgebreide beschrijving.

Paginastructuur 

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd. Er ontbreekt een HTML landmark. De overlay bij video's werkt nog niet optimaal.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpenvoorklimaat.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.