Ik ben

van een

Jouw renovatieproces

Wijzig profiel

Fase 4:

Premies en leningen

Huis in Antwerpen

Het is geen geheim dat renovatiewerken een flinke hap uit je budget nemen. Het loont daarom om goed te plannen en de kosten te spreiden als je ze niet in één renovatiebeweging kan uitvoeren. Het EPC-peil van je woning up to date brengen, is sowieso een goede investering in je eigen comfort en in de waarde van je woning bij latere verkoop. Weet dat er ook premies en subsidies zijn.


Kosten van een renovatie?


Doe de check op Check Je Huis
Via de tool Check je huis krijg je op basis van je woning een inschatting van de werken die je dient uit te voeren, de kostprijs van die werken en de besparing die je er mee realiseert op langere termijn. Let wel, dit blijven inschattingen. Om de exacte prijs te kennen, zal je steeds een offerte moeten opvragen.

Check je huis


Financiële steun


Renoveren is een slimme keuze voor de toekomst. Omdat er wettelijk verplichte termijnen aan vast hangen, geven verschillende overheden en Fluvius een financiële duw in de rug. Je kan je werken betaalbaar houden door enerzijds premies aan te vragen en anderzijds door een Mijn VerbouwLening af te sluiten.



Premies


Dit zijn de premies die je kan aanvragen:

Vlaanderen bundelde recent alle vroegere verbouwpremies in een overzichtelijke nieuwe premie: Mijn VerbouwPremie. De tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste en laagste inkomenscategorie is verlengd voor aanvragen tot eind 2024. Wie wil genieten van deze hogere premie, moet de aanvraag (met eindfacturen) uiterlijk voor het einde van dat jaar indienen.

Aanvragen
De premie vraag je aan op het moment dat de werken zijn uitgevoerd.
Vraag de Mijn VerbouwPremie aan.

Wil je inschatten op hoeveel premie je ongeveer recht hebt, voer dan je werken en plannen in deze calculator in. Let op, de eigenlijke beslissing over je premiebedrag kan hier nog van afwijken.

Simulator Mijn VerbouwPremie.

De premiezoeker geeft een overzicht van premies of kortingen waar jouw verbouwproject voor in aanmerking komt.

premiezoeker.be

Wil je investeren in het ontharden en vergroenen van je terrein, in het vergroenen van je daken, in hergebruik van regenwater of in het infiltreren van regenwater op jouw terrein? Dan kan je rekenen op de Antwerpse klimaatpremie.

Klimaatpremie voor ingrepen vanaf 1 januari 2023.

Kleine ingrepen.
Bekijk het aanbod van jouw district.

Voortuin met oprit:
district Berchem.

Zonnewerf is een initiatief van burgercoöperaties. Je krijgt advies en begeleiding bij de groepsaankoop van zonnepanelen.

Zonnewerf



Leningen


Mijn VerbouwLening

Sinds 1 september 2022 is er voor wie energetisch verbouwt ook de mogelijkheid om de Vlaamse Mijn VerbouwLening af te sluiten. Je kan dan tot 60.000 euro lenen om de verbouwingswerken af te betalen. De Mijn VerbouwLening is een Vlaams initiatief, gedurende de afbetaaltermijn sta je in contact met stad Antwerpen, dit op basis van het Vlaams Energiebesluit.

 • Je kan in totaal maximum 60.000 euro lenen.
 • De lening heeft een looptijd van maximum 25 jaar.
 • Voor nieuwe kredietaanvragen bedraagt de rente 2,75%.

* Opgelet: lenen kost ook geld.

Dan kan je rekenen op een extra dienst. Een medewerker van het Energiehuis Antwerpen maakt samen met jou een plan op voor je pand.

 • Je krijgt tips om je energieverbruik te laten dalen.
 • Je krijgt een plan met de beste volgorde van de werken.
 • Je krijgt advies over je energieleverancier en of je het beste markttarief hebt.
 • Identiteitskaart van alle kredietnemers/aanvragers;
 • Attest van gezinssamenstelling via het smartloket van Antwerpen
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting van alle kredietnemers/aanvragers (via My Minfin). (dit document is enkel nodig voor eigenaar-bewoners)
 • Rekeningnummer waarmee je de Mijn VerbouwLening zal afbetalen
 • Gedetailleerde prijsofferte(s) van de werken die je wil laten uitvoeren
 • Bewijs van inkomsten: loonbrieven of rekeninguittreksels met storting van pensioen of uitkering (ziekte of werkloosheid) van de 3 laatste maanden van alle kredietnemers/aanvragers
 • Laatste jaarrekening (dit document is enkel nodig voor zelfstandigen)
 • Meest recente eindfactuur (jaarfactuur) van energie
 • Eigendomsakte van de woning. Je vindt die op My Minfin. Je opent daar het onderdeel 'Mijn Woning' en klikt onderaan op 'Mijn akten raadplegen', daar download je de juiste akte. Als dat niet lukt kan je een schermafdruk maken van 'Mijn huidige onroerende goederen'. Je kan de samenvatting openklappen en je vindt dit onder 'Mijn onroerende gegevens raadplegen'. Zo kan je aantonen dat je in de woning werken mag laten uitvoeren (schenkingsakte of overlijdensakte in geval van erfenis komen ook in aanmerking)
 • Indien van toepassing:
  • Laatste rekeninguittreksel met de storting van het kindergeld (groeipakket)
  • Laatste 3 rekeninguittreksels met de storting van de alimentatie en scheidingsakte
  • Startverklaring EPB
  • Foto van de woning
  • De ouderdom van je woning en het EPC-attest van je woning. Dit kan je terugvinden in je Woningpas. De ouderdom is nodig om te bepalen of jouw woning in aanmerking komt. Het EPC is informatief, je bent niet verplicht om dit toe te voegen
  • Geregistreerd huurcontract of huurbelofte (intentie/huurovereenkomst) met het Sociaal Verhuur Kantoor. Je huurcontract registreren of opzoeken kan via My Minfin
  • Bewijs van huurinkomsten: rekeninguittreksels met storting van huurinkomsten van de 3 laatste maanden.

Lees de privacyverklaring die hoort bij het aangaan van een Mijn VerbouwLening.

Screening:

 • De stad kijkt je dossier na en beoordeelt of het ontvankelijk en volledig is.
 • De stad voert een technische en financiële controle uit.
 • Indien nodig, kan een medewerker van het Energieteam OCMW je contacteren voor een sociaal onderzoek.
 • Je kredietaanvraag wordt goedgekeurd en je wordt uitgenodigd om je contract te ondertekenen.

Contract


Uitbetalen en aflossen

 • Let op! Wegens het succes van de Mijn VerbouwLening loopt tot wachttijd tot het uitbetalen van je leenbedrag op. Start niet met de werken tot je jouw budget in handen hebt.
 • De terugbetaling van de Mijn VerbouwLening gebeurt altijd per domiciliëring.
 • Heb je hulp nodig bij het opvragen van offertes? Of wens je jouw offertes te laten nakijken? Maak een afspraak met een technisch adviseur van het woonkantoor om je offertes na te kijken.
 • Je kan de lening combineren met de Mijn VerbouwPremie. Maak een afspraak bij het woonkantoor in je buurt als je bijkomend premieadvies nodig hebt.
 • De ouderdom of het kadastraal inkomen van je woning hebben geen invloed op de lening.
 • Opgelet – phishingmails: Er circuleren frauduleuze berichten over (energie)premies. Het Energiehuis van stad Antwerpen vraagt enkel in uitzonderlijke gevallen gegevens op via e-mail. Je herkent onze e-mails, omdat het adres eindigt op '@antwerpen.be'. Twijfel je aan de echtheid van een mail? Neem dan telefonisch contact met ons op via 03 217 08 11.
  Consumenten bescherming Vlaanderen


Vlaamse Erfgoedlening

Verbouwingen aan beschermd erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed kunnen een aanvraag doen voor de Vlaamse erfgoedlening.

Het gaat om de volgende werken:

 • Restauratie- of renovatiewerken
 • Werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming
 • Nieuwbouwingrepen
 • Ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie te verbeteren
 • lage intrestvoet. In 2023 bedraagt die momenteel 1%
 • leenbedrag is minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt min. 20% van de totale investering.
 • De looptijd is minimaal 3 jaar en maximum 20 jaar
Meer info

Deze lening kan gecombineerd worden met andere leningen.
In bepaalde gevallen kan je ook een erfgoedpremie aanvragen.