Ik ben

van een

Jouw renovatieproces

Wijzig profiel

energetisch renoveren

Wettelijk kader

Huis in Antwerpen

Energetisch renoveren naar D-label of naar A-label? Ben jij tussen alle verplichtingen de weg kwijt? Dan vatten we de belangrijkste data hier voor je samen.

Tegen wanneer moet ik met wat in orde zijn?
Tegen 2050 moeten alle woningen voldoen aan de renovatieverplichting naar label A. Dit betekent dat je zelf kan beslissen of je in één keer renoveert of het in stappen aanpakt, naargelang je budget. De verstrengde renovatieplicht geldt bij de verkoop of erfenis van een huis.

  • Woningen vanaf 2023 gekocht met label E of F: verplichting om binnen 5 jaar na aankoop naar D label of beter te renoveren. Let op: energielabel D is een eerste tussenstap. Hoe dichterbij 2050 komt, hoe strenger de norm wordt.
  • Aankoop vanaf 2028, binnen 5 jaar label C halen.
  • Aankoop vanaf 2035, binnen 5 jaar label B halen.
  • Aankoop vanaf 2040, binnen 5 jaar label A halen.


Bekijk het tijdspad.
Wijzigingen 2024


Warmtepompen


Wie fossielvrij wil verwarmen, kan hierbij nog steeds rekenen op een BTW-verlaging. De federale regering besliste om de BTW-verlaging van 21% naar 6% te verlengen tot 31 december 2024 voor privéwoningen jonger dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft dit 6%. Ook de tijdelijke hogere premie voor warmtepompen blijft behouden voor aanvragen tot eind 2025.

Zonnepanelen


Vanaf 1 januari 2024 zal het BTW-tarief voor zonnepanelen en zonneboiler stijgen van 6% naar 21% voor woningen jonger dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft dit 6%. De Vlaamse regering besliste eerder ook om de premies voor zonnepanelen vanaf 1 januari 2024 af te schaffen. Desondanks blijven zonnepanelen een interessante investering, die zich snel terugverdient.

Sloop en heropbouw


De tijdelijke 6% BTW-tarief voor de sloop- en heropbouw van woningen zal vanaf 1 januari 2024 behouden blijven voor projecten van bouwheren-natuurlijke personen. Het moet gaan om woningen: die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m². Projecten via bouwpromotoren zullen vanaf 1 januari 2024 terug stijgen van 6% naar 21%, uitgezonderd voor projecten waarbij de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw is ingediend uiterlijk 31 december 2023.Wat gebeurt er als ik niet in orde ben?


Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap start de handhavingsprocedure:

  • als er 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten (open definitie)) en na het vestigen van erfpacht of opstalrecht, geen EPC aanwezig is.
  • of als uit het beschikbare EPC blijkt dat er niet aan de vereiste energieprestatieniveaus is voldaan.

De gevolgen voor jou:
Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Volg de laatste richtlijnen op www.vlaanderen.be.