Ik ben

van een

Jouw renovatieproces

Wijzig profiel

Fase 4:

Premies en leningen

Huis in Antwerpen

Renoveren kost geld. Voor appartementsgebouwen is het moeilijk om grootordes te geven van de kosten omdat alles afhangt van de grootte van je gebouw, de onderhoudsachterstand en de huidige staat. Gelukkig kunnen mede-eigenaars genieten van schaalvoordelen bij de plaatsing van dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, de vervanging van het schrijnwerk, het verwarmingssysteem enz. Als VME kan je ook een Mijn Verbouwlening aangaan voor bepaalde werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Het is ook mogelijk om premies en belastingvoordelen te krijgen.

Financiële ondersteuning

Leningen

Mijn VerbouwLeningMijn VerbouwLening voor appartementsgebouw (VME)

De stad helpt VME’s bij de aanvraag van een Mijn VerbouwLening.

De VME kan 60.000 euro + 25.000 euro per wooneenheid lenen om de verbouwingswerken aan de gemeenschappelijke delen te financieren.

Let op: het gaat om de wooneenheden die deelnemen aan de Mijn VerbouwLening.

Om de verbouwingswerken aan de gemeenschappelijke delen in de categorieën van de Mijn Verbouwpremie te financieren.

 • Tegen een vaste en voordelige rentevoet.
 • Met een maximale looptijd van 25 jaar.
 • Het appartementsgebouw moet minstens 50% uit wooneenheden bestaan.
 • Het is verplicht dat de VME een kredietverzekering afsluit om een Mijn VerbouwLening te kunnen bekomen. Op de website van Atradius vind je meer informatie.
 • De aanvraag Mijn VerbouwLening moet met 50%+1 meerderheid zijn goedgekeurd op een (B)AV.

Start de aanvraag.

De syndicus verzamelt de juiste documenten en vraagt de lening aan.

Let op: geld lenen kost ook geld. Start niet met de werken voor je een bevestiging van de stad hebt gekregen.

 • Je ontvangt een automatische bevestiging.
 • De stad kijkt je dossier na en beoordeelt of het ontvankelijk en volledig is.
 • De stad voert een technische en financiële controle uit.
 • Indien nodig, kan een medewerker van het Energieteam OCMW je contacteren voor een sociaal onderzoek.
 • Je kredietaanvraag wordt goedgekeurd en je wordt uitgenodigd om je contract te ondertekenen.
 • Je kan je contract ook digitaal ondertekenen. Hier lees je hoe digitaal ondertekenen werkt.
 • De terugbetaling van de Mijn VerbouwLening gebeurt altijd per domiciliëring.
 • Zit je in de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwLening, dan neemt een medewerker van Energiehuis Antwerpen contact met je op, nadat je een aanvraag hebt ingediend. Deze maakt samen met jou een plan op voor je pand. Dankzij dit plan kan je de juiste keuzes maken om energie te besparen. Je komt te weten in welke volgorde je best de energiebesparende werken laat uitvoeren. Je krijgt tips over je energieverbruik, je energiefactuur en je recht als consument om van energieleverancier te veranderen.
 • Op www.myminfin.be vindt je een overzicht van je aanslagbiljetten, akte van je woning en registratie van je huurcontract(en) terug. Inloggen kan via je e-id en een kaartlezer, de app Itsme of je federale token.
 • Je kan de lening combineren met de Mijn VerbouwPremie.
  Maak een afspraak bij het woonkantoor in je buurt als je bijkomend premieadvies nodig hebt.
 • De ouderdom of het kadastraal inkomen van je woning hebben geen invloed op de lening.
 • Bij de Vlaamse overheid kan je gratis een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Als u een hypothecaire lening bent aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, dat u misschien in aanmerking komt voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Mijn VerbouwLening voor een appartement

Ook voor werken aan je appartement (privatieve delen) kan je een Mijn VerbouwLening aanvragen.

Je kan voor jouw appartement:

 • Een lening tot 60.000 euro aangaan voor energiebesparende werken en werken die de woningkwaliteit verbeteren.
 • Tegen een vaste en voordelige rentevoet.
 • Met een maximale looptijd van 25 jaar.
 • Je bent eigenaar van een appartement op grondgebied van de stad Antwerpen.
 • Het pand is minstens 15 jaar oud.
 • Je voldoet als eigenaar aan bepaalde inkomensvoorwaarden.
 • Appartementen met akte van 1 jan 2023 en met EPC E of F komen niet in aanmerking.
 • Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen voor privatieve werken.
 • Je kan de Mijn VerbouwLening ook aanvragen voor werken aan de gemeenschappelijke delen.
 • Verzamel de juiste documenten op voorhand.
 • Vraag de lening eenvoudig online aan.

Start de aanvraag.

 • Wie een renovatiekrediet of een rentesubsidie heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.
 • Geld lenen kost ook geld. Start niet met de werken voor je een bevestiging van de stad hebt gekregen.
 • Zit je in de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwLening, dan neemt een medewerker van Energiehuis Antwerpen contact met je op, nadat je een aanvraag hebt ingediend. Deze maakt samen met jou een plan op voor je pand. Dankzij dit plan kan je de juiste keuzes maken om energie te besparen. Je komt te weten in welke volgorde je best de energiebesparende werken laat uitvoeren. Je krijgt tips over je energieverbruik, je energiefactuur en je recht als consument om van energieleverancier te veranderen.
 • Op www.myminfin.be vindt je een overzicht van je aanslagbiljetten, akte van je woning en registratie van je huurcontract(en) terug. Inloggen kan via je e-id en een kaartlezer, de app Itsme of je federale token.
 • Je kan de lening combineren met de Mijn VerbouwPremie.
  Maak een afspraak bij het woonkantoor in je buurt als je bijkomend premieadvies nodig hebt.
 • De ouderdom of het kadastraal inkomen van je woning hebben geen invloed op de lening.
 • Bij de Vlaamse overheid kan je gratis een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Als u een hypothecaire lening bent aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren, dat u misschien in aanmerking komt voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.


Erfgoedlening voor (beschermd) erfgoed


Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen.

 • De lening kan gecombineerd worden met andere leningen.
 • De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet.Premies voor VME’s

Premie voor de opmaak van een renovatiemasterplan voor je appartementsgebouw


De VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) die een renovatiemasterplan via de stad laat opmaken.

 • Voor de grote appartementsgebouwen (vanaf 15 wooneenheden) biedt VEKA een financiële ondersteuning tot 12.000 euro, met een maximum van 60% van de kostprijs van het studiewerk.
 • Voor de middelgrote appartementsgebouwen (vanaf 6 wooneenheden) biedt stad Antwerpen een financiële ondersteuning tot 7.500 euro, met een maximum van 50% van de kostprijs van het studiewerk.

Mijn VerbouwPremie

Je kan een premie aanvragen voor zowel de gemeenschappelijke delen als de privatieve delen van het appartementsgebouw.

 • Voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw: de basispremie.
 • Voor de privatieve delen: de aanvullende premie (sinds 1 februari 2024).

De regeling geldt ook voor appartementsgebouwen zonder VME.

 • Stap 1 aanvraag basispremie: de VME of syndicus vraagt eerst de basispremie aan voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Stap 2 aanvraag aanvullende premie: eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij kunnen de aanvullende premie na toekenning van de basispremie voor de werken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw aanvragen

De Mijn VerbouwPremie kan voor specifieke werken aangevraagd worden. Gaande van het isoleren van de buitenschil tot het vervangen van energetische installaties.

Meer info

In combinatie met de Mijn VerbouwLening dient de premie als vroegtijdige aflossing.
Lees vooraf de specifieke voorwaarden voor het aanvragen van de Mijn VerbouwPremie na.

Vraag de premie aan bij Vlaanderen, voor appartementsgebouwen zijn er 2 stappen. De basispremie en de aanvullende premie.

Start aanvraag.

EPC-labelpremie

Heeft je appartement een slechte energiescore?
De EPC-labelpremie kan je aanvragen bij een grondige energetische renovatie van je appartement.

Je hebt een appartement met energielabel D, E of F.
Voor de start van de werken heb je een recent EPC van je appartement nodig. Na de werken bewijs je het resultaat met een nieuw EPC.

Labelpremie Appartement (label D E of F)
Naar label B 2.500 euro
Naar label A 3.750 euro

Voor de start van de werken, neem je contact op met Fluvius. Zij bezorgen je een dossiernummer.
Na de werken vraag je de premie online aan via Fluvius.
Je kan de premie combineren met andere premies zoals het renovatiekrediet met rentesubsidie of de Mijn VerbouwLening.

Klimaatpremie

 • Voor de gemeenschappelijke delen vraagt de VME de Klimaatpremie aan.
 • Voor de individuele delen vraagt de eigenaar de Klimaatpremie aan.
 • Vervangen van minstens 40 m2 gemeenschappelijke verharding door groen.
 • Aanleggen van een groendak op een gemeenschappelijk of individueel dak.
 • Opvangen van regenwater en hergebruiken of infiltreren op het terrein.

Combinaties van die ingrepen zijn welkom.

Tot 50.000 euro per perceel voor ingrepen van minstens 40m2.

 • Voor je de aanvraag voor de Klimaatpremie start, krijg je gratis advies.
 • Voor de start van de werken, dien je je Klimaatpremieaanvraag in.
 • Voorwaarden en reglement van de Klimaatpremie lees je hier.

De Premiezoeker

 • Eigenaars
 • VME en Syndicus

Bundeling van alle beschikbare premies in één overzicht.

Ook interessant voor jou

Vragen over de premies?
Vul het contactformulier in

Andere relevante premies

 • Sloop- en heropbouwpremie (permanent verlengd vanaf 2024)
 • Rentesubsidie op renovatiekrediet
 • Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)
 • Premie sturingsapparaat voor elektrische warmte
 • Premie eigenaars WKK biogas (warmtekrachtkoppeling)
 • Kortingsbon klein verbruik of minimum energy performance standards
 • Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering (afhankelijk van het lokaal bestuur)
 • Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan oudere bewoner (65+)
 • Tegemoetkomingen vanuit Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (65-)
 • Aansluitpremie warmtenet
 • Geconventioneerde huurwoningen
 • Vlaamse huurpremie
 • Vlaamse huursubsidie
 • Sociaal tarief gas- en elektriciteit
 • Compensatiekas

belastingvoordeel

Korting opcentiemen onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaams Gewest gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen van een onroerend goed. In de berekening zitten opcentiemen vervat die aangerekend worden door de gemeente. Een opcentiem is een bijkomende belasting van 1 percent op het verschuldigd bedrag van een belasting van een andere overheid. Elke gemeente en elke provincie bepaalt zelf de hoogte van haar opcentiemen.

Voor aanslagjaren 2024 en 2025 worden de opcentiemen op 0 gebracht in volgende gevallen:

 1. Voor gebouwde onroerende goederen die voorafgaand aan 1 januari van het aanslagjaar een Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse overheid voor een warmtepomp toegekend kregen en waarbij de toekenning van de premie ten vroegste dateert van 1 januari 2023.
  Indien de Mijn VerbouwPremie toegekend werd aan een vereniging van mede-eigenaars (VME), genieten alle wooneenheden op het perceel van de VME van het verlaagd tarief van 0 opcentiemen.

  Het verlaagde tarief van 0 opcentiemen geldt voor 6 opeenvolgende aanslagjaren.
 2. Voor gebouwde onroerende goederen die op 1 januari van het aanslagjaar aangesloten zijn op een warmtenet, waarvoor een aansluitbijdrage werd betaald en waarvan de facturatiedatum van de bijdrage ten vroegste dateert van 1 januari 2023.
  Nieuw gebouwde onroerende goederen, al dan niet gepaard gaand met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw, vallen niet onder de toepassing van dit artikel 1.2

  Het verlaagde tarief van 0 opcentiemen geldt voor 6 opeenvolgende aanslagjaren.


Meer info over dit belastingsvoordeel.