Ik ben

van een

Jouw renovatieproces

Wijzig profiel

Wettelijk kader

Appartement

Sinds 1 januari 2023 geldt er een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, waaronder appartementsgebouwen en eengezinswoningen. Dit betekent dat elke woning die vanaf 2023 is aangekocht en een E of F label heeft, verplicht gerenoveerd moet worden naar label D of beter binnen 5 jaar na aankoop. Hierbij is een EPC nodig bij zowel de aankoop als na de werken. De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte van verwerving.

Let op: label D is de tussenstap. Wees ambitieus, zo moet je niet elke 5 jaar opnieuw renoveren.

 • Aankoop van een appartement in 2028: Binnen 5 jaar moet het appartement gerenoveerd worden tot minstens label C.
 • In 2050: Alle appartementen en appartementsgebouwen moeten minstens label A hebben.

Let op: Ook los van verkoop zullen appartementen vanaf 2030 minstens label D moeten halen.

Voor meer informatie over de maximale EPC-score vanaf 2030, raadpleeg Vlaanderen.be.

 • Dakisolatie: Verplicht sinds 2020 voor het verhuren of verkopen van een appartement in een gebouw. Toestemming van mede-eigenaars is vereist voor dakisolatie, aangezien daken tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw behoren.

  Meer infomatie

 • Dubbel Glas: Sinds 2020 verplicht in elk gebouw.

  Meer informatie

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal een handhavingsprocedure starten:

 • Als er na 5 jaar na verkoop (of andere overdrachten) en na het vestigen van erfpacht of opstalrecht geen EPC aanwezig is, of als uit het beschikbare EPC blijkt dat niet aan de vereiste energieprestatieniveaus is voldaan.

De gevolgen zijn als volgt:

 • Bij niet-naleving van de renovatieverplichting riskeer je een administratieve geldboete van €500 tot €200.000. Indien de VME weigert om noodzakelijke werken uit te voeren, kun je juridische stappen ondernemen en de vrederechter verzoeken de VME te verplichten deze werken uit te voeren. Denk hierbij ook ambitieus en isoleer met toekomstvisie.
 • De boete heft de verplichting niet op; het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legt meteen een nieuwe termijn vast waarbinnen aan de verplichting moet worden voldaan.

Voor meer informatie over de sancties kun je terecht op Vlaanderen.be.

 • Behoud van de vastgoedwaarde: De waarde van woningen met een ongunstig EPC daalt, terwijl stijgingen in vastgoedwaarde vooral voorkomen bij woningen met een gunstig EPC.
 • Een sterke verbetering van het wooncomfort: zoals bijvoorbeeld het binnenklimaat blijft aangenaam.

Er bestaan verschillende gratis tools die laten zien welke investeringen nodig zijn om een beter EPC-label te behalen: